Het proces met de omgeving

Mooder Maas zet in op streekparticipatie bij ontwerp en uitvoering. Er is veel aandacht voor veiligheid en overlast. Zo worden bestaande wegen en fietsverbindingen gemeden door het werkverkeer. Mooder Maas belooft bovendien het werk reeds in 2020 af te kunnen ronden!


Bekijk hier de hoofdlijnen van het proces.