Het werk

Combinatie Mooder Maas heeft een aantal slimme oplossingen bedacht voor de gebiedsontwikkeling. Om ruimteverlies voor landbouw en natuur te beperken worden dijken ingepakt in hoge grond. Landbouwafwatering wordt gescheiden van het natuurlijke watersysteem voor een optimale natuurontwikkeling. Bruggen worden niet prefab, maar ter plekke gebouwd om een zo rank mogelijke oplossing voor alle bruggen in het gebied te waarborgen. 
 

Bekijk hier de hoofdlijnen van het plan.