02 mei 2019

Afsluiting kruising Stayerhofweg

Voor de werkzaamheden aan de kruising Stayerhofweg/Busserhofweg/De Kooy wordt de kruising van wk 20 t/m wk 30 afgesloten.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan het oostelijk deel van de nieuwe rondweg in Wanssum zijn volop bezig. Afgelopen periode is Mooder Maas gestart met de werkzaamheden op en rond de kruising Stayerhofweg/Busserhofweg/De Kooy.

Voor de nieuwe rondweg past Mooder Maas de bestaande kruising aan. Hiervoor moeten onder andere de bestaande kabels en leidingen worden verlegd. Door de grote hoeveelheid aan kabels en leidingen op deze kruising en de beperkte ruimte zijn de werkzaamheden zeer complex. Om die reden is Mooder Maas genoodzaakt om de kruising van week 20 tot en met circa week 30 af te sluiten.

Omleidingsroute
Tijdens de afsluiting wordt het verkeer richting het noorden van de Stayerhofweg omgeleid via de Busserhofweg en tijdelijke noordelijke ontsluiting. Verkeer richting de Kooy en Kamillepad wordt omgeleid via het nieuwe tracé vanaf de Brugstraat (N270) tot en met de Kooy. Hier kunt u de kaartjes met de omleidingsroute downloaden:

Planning
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met week 30. Tijdens de uitvoering vindt u de meest actuele informatie over eventuele wijzigingen in de planning en werkzaamheden op de website. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Rondweg
Met de aanleg van de rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. Door de nieuwe provinciale rondweg wordt het industrieterrein ook aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern.