28 mei 2019

Afsluiting Meerloseweg

De komende weken vinden werkzaamheden plaats voor de aansluitingen van de brug op de Brugstraat en de Meerloseweg. Hiervoor wordt de Meerloseweg afgesloten.

Werkzaamheden
Naar verwachting wordt de nieuwe brug in het centrum van Wanssum in september 2019 opengesteld voor verkeer. De komende weken vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aansluitingen van de brug op de Brugstraat (N270) en de Meerloseweg. Hiervoor wordt de Meerloseweg van a.s. maandag 3 juni voor circa 3 weken (tot en met week 25) afgesloten. Op onderstaande kaart ziet u hoe de nieuwe (tijdelijke) situatie eruit ziet. Ter hoogte van huisnummer 5 sluiten we de huidige Meerloseweg aan op het toekomstige tracé. Bij het aanbrengen van de bestrating werken we met een trilplaat. Dit brengt trillingen met zich mee. Het grijze gedeelte wordt in week 24 geasfalteerd.

Bereikbaarheid
Aanwonenden zijn geïnformeerd over de bereikbaarheid. De stoep blijft beschikbaar. Tijdens het aansluiten van het asfalt op de Brugstraat geldt een om-en-omregeling voor het verkeer op de Brugstraat.

Werkzaamheden dijk
Deze week zijn we gestart met het afwerken van de dijk aan de Meerloseweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met volgende week (week 23).  De werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd door een bulldozer en zijn van dezelfde aard als de voorgaande werkzaamheden aan de dijk.

Bovenstaande planning is indicatief en kan door diverse factoren, waaronder weersomstandigheden, verschuiven.

Kaart fasering: