09 januari 2020

Afsluiting Veerweg Broekhuizen

In week 3 starten de werkzaamheden aan de Veerweg te Broekhuizen, lees hier meer

Begin november 2019 is Mooder Maas gestart met de waterkering bij de Molenberg, Hoogstraat en de Veerweg. Vóór de feestdagen in 2019 heeft Mooder Maas de eerste werkzaamheden ter hoogte van de Hoogstraat afgerond en de Veerweg met tijdelijke verharding opengesteld. Na de kerstvakantie zijn de werkzaamheden ter hoogte van de Hoogstraat en de Veerweg weer opgepakt. Om de werkzaamheden ter hoogte van de Veerweg uit te kunnen voeren wordt de noordelijke aansluiting van de Veerweg op de Hoogstraat van week 3 t/m week 11 afgesloten.

Werkzaamheden
In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden ter hoogte van de Hoogstraat, Molenberg en Veerweg uit:

  • Grondwerkzaamheden

  • Aanbrengen damwand

  • Aanleggen trottoirs en straatwerk

  • Metselen muren

  • Coupure in de Veerweg aanbrengen

  • Asfalteerwerkzaamheden Veerweg

We streven ernaar om binnen het huidige plantseizoen de nieuwe bomen aan te planten, lukt dit niet gezien de weersomstandigheden en de beschikbare tijd, dan wordt dat verschoven naar het volgende plantseizoen.

Planning
De werkzaamheden aan de coupure van de Veerweg starten in week 3 en lopen door tot en met week 11. Het aanbrengen van de damwanden ter hoogte van de Molenberg en Hoogstraat is naar verwachting begin februari klaar. Aansluitend vinden diverse grondwerkzaamheden plaats en wordt het straatwerk en trottoir aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei klaar. Deze planning is indicatief en kan door diverse factoren, zoals weersomstandigheden, aangepast worden.

Afsluiting Veerweg
De noordelijke aansluiting van de Veerweg op de Hoogstraat wordt van week 3 t/m 11 afgesloten. Het verkeer dat op de Veerweg moet zijn kan via de zuidelijke aansluiting rijden, (brom)fietsers kunnen ook gebruik maken van de Looierstraat (zie onderstaand kaartje)..

De Hoogstraat blijft open. Om de werkzaamheden uit te voeren kan het zijn dat er in bepaalde periodes 1 rijbaan van de Hoogstraat wordt afgesloten, er geldt dan een om-en-omregeling.

Loswal
Deze week starten we ook met de voorbereidende werkzaamheden aan de Loswal. Lees hier
meer over de planning en de werkzaamheden bij de Loswal.

Verdere informatie
Bovenstaande planning is indicatief en kan zoals genoemd door diverse factoren, zoals weersomstandigheden, verschuiven. Tijden de uitvoering vindt u de meest actuele informatie over de planning en de werkzaamheden op de website. Wilt u graag het ontwerp inzien? Dan bent u van harte welkom in het informatiecentrum aan de Geijsterseweg 11a in Wanssum. Het informatiecentrum is open op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00-14.00 uur.

Mocht u nog tips, meldingen of vragen hebben bel dan de TMV-lijn: 06-53599489.