24 januari 2019

Kapwerkzaamheden Ooijenseweg

De bomen langs de Ooijenseweg, ter hoogte van brug Ooijen, staan in het toekomstige stroomgebied van de Oude Maasarm.

Voor de noodzakelijke doorstroming van de Oude Maasarm en de aansluiting van brug Ooijen op de Ooijenseweg worden bomen gekapt.

Werkzaamheden
Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer – Ploegam) voert de komende jaren tal van maatregelen uit om het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren te beschermen tegen hoogwater. Eén van deze maatregelen is het reactiveren van de Oude Maasarm. Om buurtschap Ooijen bereikbaar te houden is brug Ooijen gebouwd. Om de doorstroming van de Oude Maasarm te bevorderen is het noodzakelijk dat de bomen ter hoogte van de brug, aan de Ooijenseweg, worden gekapt. 

Planning
De kapwerkzaamheden vinden naar verwachting in de week van 4 februari plaats (week 6). In maart worden de aansluitingen met de brug en de Ooijenseweg gemaakt. De brug wordt naar verwachting in april 2019 opengesteld voor verkeer. Deze planning is indicatief en kan door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden, worden beïnvloed.

Mooder Maas gaat bij de kapwerkzaamheden zorgvuldig te werk en kapt niet meer bomen dan strikt noodzakelijk voor de werkzaamheden. De bomenkap wordt gecompenseerd, onder meer met nieuwe natuur in de Oude Maasarm.