16 maart 2020

Maatregelen i.v.m. corona-virus

Het coronavirus (officieel COVID-19) heeft eind februari Nederland bereikt. Conform de richtlijnen van het RIVM hebben het Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

De maatregelen gelden tot 6 april 2020. Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas houden de ontwikkelingen en het advies van RIVM in de gaten en passen indien nodig de maatregelen aan. 

Maatregelen:

  • het inloopspreekuur op woensdag van 13:00 uur tot 14:00 uur vervalt;
  • het informatiecentrum, normaliter geopend op maandag- en woensdagmiddag van 13:00 uur tot 17:00 uur, is gesloten;
  • zonder afspraak geen toegang tot ons kantoor;
  • voor reeds gemaakte afspraken wordt per afspraak bekeken hoe we hiermee omgaan;
  • er worden geen rondleidingen gegeven.

 

De TMV-lijn van Mooder Maas voor tips, vragen en meldingen blijft bereikbaar: 06-53599489

Het projectbureau Ooijen-Wanssum is bereikbaar via: 0478-853888 of 06-29207909