29 mei 2019

Om-en-omregeling Swolgenseweg

Volgende week brengen we een duiker aan ter hoogte van Swolgenseweg nr. 24-26 in Broekhuizenvorst.

De duiker (riolering) wordt door middel van een open ontgraving geplaatst. Dit betekent dat het asfalt eruit wordt gehaald, waarna we de duiker kunnen aanbrengen.

Planning
De werkzaamheden starten begin volgende week (week 23). Tijdens de werkzaamheden geldt een om-en-omregeling voor al het verkeer. In het Pinksterweekend rijdt het verkeer over de halfverharding (menggranulaat). In week 24 wordt het asfalt aangebracht. Tijdens de asfalteerwerkzaamheden geldt weer een om-en-omregeling. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind week 24 afgerond.