04 februari 2019

Planning centrum Wanssum 2019

De ontwikkelingen in centrum Wanssum zijn goed te zien. Mooder Maas zet de werkzaamheden voor 2019 voor u op een rij.

Vanaf 2018 zijn de ontwikkelingen in het centrum van Wanssum goed te zien. De damwanden van de jachthaven aan de zijde van de Jumbo zijn geplaatst, de eerste taluds zijn ingezaaid en de landhoofden van de nieuwe brug zijn inmiddels goed zichtbaar.

Wat staat er op de planning voor 2019?
In 2019 worden de werkzaamheden intensiever en complexer. In de fasering van het werk moet Mooder Maas rekening houden met factoren als hoogwaterseizoen, vaarseizoen en het opvangen van hoogteverschillen tussen de nieuwe brug en de bestaande wegen. Tegelijkertijd moet het verkeer over de Venrayseweg/Brugstraat door blijven rijden. Op deze kaart staat aangegeven in welke periode welke werkzaamheden plaatsvinden. Deze planning is indicatief en kan door diverse omstandigheden worden beïnvloed, bijvoorbeeld door weersomstandigheden en hoogwater. Op de website en facebook publiceren we geregeld een meer gedetailleerde planning. Ook gaan we het komende jaar diverse keren informeren via de uitvoeringsnieuwsbrief. U kunt zich hier inschrijven voor de uitvoeringsnieuwsbrief.

Samengevat bestaan de werkzaamheden uit:

Afsluiting Geijsterseweg
Van maandag 11 februari tot en met circa week 15 (12 april) wordt de Geijsterseweg ter hoogte van de kruising Brugstraat afgesloten. Dit in verband met een riool dat onder de Brugstraat door wordt geperst. Voor het verkeer, fietsers en voetgangers geldt een aangepaste route. De bedrijven en woningen blijven bereikbaar via de nieuwe rondweg.

Afgraven Den Schellaert en voormalig benzinepompterrein
Voor de uitbreiding van de jachthaven wordt grond ter hoogte van Den Schellaert en de voormalige benzinepomp afgegraven, nieuwe damwanden geplaatst en het oude bergbezinkbassin verwijderd.

In gebruik nemen van de nieuwe brug
Medio 2019 wordt de nieuwe brug over het Molenbeekdal in gebruik genomen. Voor die tijd wordt de aansluiting van de brug naar de Venrayseweg en Brugstraat gemaakt.

Lees meer over de werkzaamheden en de planning in deze informatiesheet.