07 februari 2019

Steilrandproef

Mooder Maas voert aan de oevers van de Maas in hoogwatergeul Ooijen een steilrandproef uit.

De proef bestaat uit het maken van een steilrand bestaande uit verschillende gebiedseigen materialen. De steilrand wordt hetzelfde opgebouwd als de steilranddijk, zoals we die hier in het projectgebied realiseren. Nadat de steilrand klaar is wordt deze blootgesteld aan water. De situatie bij hoogwater wordt nagebootst. Op die manier kan Mooder Maas monitoren hoe de steilrand reageert op de verschillende waterstanden, stroomsnelheden en golfslag van de Maas. Aan de hand van de resultaten van de proef kan Mooder Maas een onderhoudsplan opstellen.

Foto: de steilrand vlak voordat de dam werd verwijderd.