24 juni 2021

Terugkijken: Lezing archeologie

Op 23 juni verzorgde René Isarin een lezing over de archeologie in Maaspark Ooijen-Wanssum.

In voorbereiding op de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is er sinds 2013 veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. Vele honderden boringen zijn gezet om het landschap te begrijpen en vindplaatsen op te sporen. Vervolgens zijn vele hectaren met proefsleuven onderzocht en opgegraven, waarbij duizenden vondsten zijn gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat het prachtige landschap van de Maas in Ooijen-Wanssum al tienduizend jaar wordt bezocht en bewoond.

Tijdens de lezing geeft geo-archeoloog René Isarin, van begin tot einde betrokken bij het project, een uitgebreide lezing over aanleiding, aanpak en uitkomsten van het landschappelijke en archeologische onderzoek tijdens de gebiedsontwikkeling. In de presentatie worden de boeiende geschiedenis van de Maas en die van de bewoning en gebruik door de mens gepresenteerd. De in Ooijen-Wanssum onderzochte locaties worden in vogelvlucht bezocht, waarbij wordt ingegaan op de belangrijkste archeologische resultaten. 

Kijk de lezing via onderstaande link terug.