01 april 2020

Update Broekhuizen

Lees hier meer over de werkzaamheden bij de loswal en de Hoogstraat.

Werkzaamheden loswal
In januari is Mooder Maas gestart met de herinrichting van de loswal. Helaas hebben we de afgelopen maanden veel last gehad van hoogwater en regen waardoor we niet verder konden met de werkzaamheden. Vorige week konden we de werkzaamheden bij de loswal weer opstarten. 

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijn uit:

  • Verwijderen van de damwand bij de passantenhaven, aanbrengen bodembescherming, het vernieuwen van de aanlegsteiger en realiseren helling voor de Solarboot;
  • Bij de loswal wordt de bestrating vervangen door natuursteen, de muur wordt doorgetrokken en er komen groene taluds voorzien van trappen; 
  • Realisatie van een nieuwe vlonder; 
  • Aanbrengen KoMex halfverharding. 

We streven ernaar om begin mei de werkzaamheden bij de loswal te hebben afgerond. Tot die tijd blijft de Veerweg tussen de toegangsweg bij het veer Broekhuizen-Arcen en de Marsstraat afgesloten. De toegangsweg naar het veer blijft bereikbaar. 

Werkzaamheden Hoogstraat 
Afgelopen maanden hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd rondom de Hoogstraat, Molenberg en Veerweg. Zo realiseerden we onder andere de coupure bij de Veerweg. Momenteel worden de damwanden ter hoogte van de duiker verankerd. Zodra de duiker droog is kunnen we verder met de afbouw rondom de duiker. Verder worden alle werkzaamheden die daar los van staan de komende weken afgerond, waaronder: het terugbrengen van de parkeervakken, het  aanbrengen van komex wandelpad en het aanbrengen van metselwerk. Komende weken plaatsen we ook betonnen afdekkers op de muur langs de Hoogstraat. Zodra de duiker droog is kunnen we verder met de afbouw, bestrating en herinrichting rondom de duiker.

Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden in juni/juli afronden. Als de werkzaamheden zijn afgerond is de waterkering bij Broekhuizen gesloten.