23 april 2020

Update planning Oude Maasarm

De Oude Maasarm is na een lange natte periode weer begaanbaar en inmiddels zijn de werkzaamheden weer volop bezig. Lees hier meer over de planning en de werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning
Begin maart zijn we begonnen met het ontgraven van de Oude Maasarm. Explosive Clearance Group (ECG) is begonnen met het onderzoek. Momenteel zijn we geultjes aan het graven zodat het water goed weg kan lopen en we verder kunnen met de werkzaamheden.

In hoofdlijn ziet de planning er als volgt uit:

 1. Ontgraven Oude Maasarm Meerlo tot aan de Berkenstraat:
  Planning: april t/m medio mei 2020
 2. Aanvullen tweede gedeelte van de Gubbelsvijver: 
  Planning: april 2020
 3. Aanvullingen Oude Maasarm Oost (gebied tussen de Gubbelsvijver en de Broekweg): in deze periode zal er veel transport over lange afstanden over de zandpaden door de Oude Maasarm gaan zoals de Brouwersveldweg en de Wolterkampsweg: 
  Planning: mei t/m juni 2020 
 4. Het slootje ‘De Gun’ wordt uitgebreid tot watervoerende beek. Deze beek komt uit in de Oude Maasarm: Planning volgt later
 5. Vergroten klimaatbuffer Kortenbos – Broekstraat
  Planning: mei – juni 2020
 6. Kortenbos: realiseren dijkovergang en plaatsen duiker. Deze weg wordt voor circa 2 weken afgesloten. Meer informatie over de afsluiting volgt later in een apart bericht op onze website.
  Planning: juni 2020
 7. Verlaging Berkenstraat: Hiervoor wordt de Berkenstraat voor circa 1 maand afgesloten. Meer informatie over de afsluiting van de Berkenstraat volgt later in een apart bericht op onze website. De afsluiting van de Berkenstraat zal niet tegelijkertijd plaatsvinden met de afsluiting van Kortenbos.
  Planning: juni - juli 2020
 8. Verlaging Natuurschoonweg. Deze weg is momenteel al afgesloten.
  Planning: juni 2020
 9. Realiseren diverse voordes (diverse verlagingen en verbeterde aansluiting tussen de klimaatbuffers). De doorkruisende wegen waaronder de Broekstraat, Flemingsweg en Broekweg worden komend jaar kortstondig afgesloten om de voordes te creëren:
  Planning: mei t/m juni 2020
 10. Afronden dijkring Boltweg + realiseren fietspad
  Planning: juli 2020
 11. Gehele gebied: Inrichting. Plaatsen wildroosters, loopvlonders, natuurpoorten, afrastering etc.
  Planning: heel 2020

Op onderstaande kaart is globaal aangegeven wanneer we waar aan het werk zijn. Dit is een indicatieve planning en kan door diverse factoren, waaronder ecologie en weersomstandigheden, verschuiven. Functie Oude Maasarm
Het deelproject ‘Oude Maasarm’ is gericht op het reactiveren van de 10 kilometer lange Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. Deze aftakking van de maas was vroeger als zijrivier actief, maar is na de hoogwaters van 1993 en 1995 met dijken van de Maas afgesloten.

Om de Oude Maasarm weer mee te laten stromen halen we de dijken weg. Hoger gelegen plekken worden afgegraven en de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum wordt opgeheven. In 2013 heeft Staatsbosbeheer vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling de zogenoemde Klimaatbuffer aangelegd. De oevers van de klimaatbuffer maken we flauwer zodat de natuur de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Al deze maatregelen creëren extra ruimte voor het Maaswater en zorgen ervoor dat de waterstanden omlaag gaan. Als de Oude Maasarm straks bij hoogwater weer met de Maas gaat meestromen, komt het toekomstige natuurgebied vaker onder water te staan. Naar verwachting stroomt de Oude Maasarm gemiddeld eens in de 10 jaar volledig mee.

Natuur
Momenteel zijn we nog volop in de uitvoeringsfase en dat is zichtbaar: op sommige plekken is het nu even kaal. Maar de gebiedsontwikkeling is bij uitstek een investering in de natuur: we leggen in totaal 340 hectare nieuwe natuur aan waar flora en fauna straks weer volop kunnen groeien en bloeien. In de Oude Maasarm komen straks verschillende landschapstypen samen. Het wordt een landschap waarin moerasgebieden, graslanden, beekjes en bossen elkaar afwisselen. In hoofdstuk 5.3 van het Landschapsplan (pagina 102 t/m 105) ziet u impressies van de verschillende landschapstypen. Met de aanleg van struinpaden, fietspaden en bospaden kunnen recreanten straks volop genieten van het natuurgebied. Door het deelproject ‘Oude Maasarm’ komen meerdere doelen bij elkaar: droge voeten door de waterstandsdaling, aanleg van nieuwe natuur en volop recreatiemogelijkheden. De klimaatbuffer (zie foto) geeft een goed beeld van de toekomstige natuurlijke inrichting van de Oude Maasarm.

Benieuwd naar meer foto’s van de werkzaamheden in de Oude Maasarm en natuurfoto’s? Bekijk ze hier

Klimaatbuffer: