16 mei 2019

Update werkzaamheden Wanssum

De werkzaamheden in Wanssum zijn in volle gang. Mooder Maas zet de werkzaamheden voor de komende weken voor u op een rij.

Het brugdek van de nieuwe brug wordt over enkele weken gestort, de dijken aan de Meerloseweg en de Sportlaan zijn bijna klaar en er zijn al flink wat kuubs afgegraven ter hoogte van de voormalige Den Schellaert. In februari hebben we de fasering voor 2019 met u gedeeld. Hieronder krijgt u een meer gedetailleerde planning voor de komende weken. 

Wanden rondweg
In de komende maanden starten we met de wanden aan de westzijde van de Geijsterseweg. De werkzaamheden bestaan uit grondverzet, het machinaal aanbrengen van betonnen sloven en het plaatsen van de prefab wanden. De prefab wanden worden grijs en krijgen dezelfde uitstraling als de wanden van de bastions van de nieuwe brug in het centrum van Wanssum. Ter hoogte van de Geijsterseweg worden de wanden circa 6 meter hoog. 

Begin juni worden de palen aan de oostzijde van de haven, voor het landhoofd van de brug die over de haven komt te liggen, geheid. Het gaat om circa 90 palen. De lengtes van de palen variëren tussen de 7 en 15 meter. Het aanbrengen van de palen duurt circa 3 weken. Aansluitend worden de vloeren en de wanden van het landhoofd gestort. In juli plaatsen we ook daar de prefab wanden van de rondweg. De wanden variëren in hoogte van 0 tot 10 meter. Op onderstaande impressie ziet u hoe de wanden aansluiten op de nieuwe brug in de haven.

Damwanden Geelen Beton
Voor het sluiten van de waterkering starten we deze week met het plaatsen van de damwanden op het terrein van Geelen Beton. Het plaatsen van de damwanden duurt circa 1 week. De werkzaamheden vinden ook a.s. zaterdag plaats, zodat de bedrijfsvoering van Geelen zo min mogelijk wordt gehinderd. 

Werkzaamheden terrein den Schellaert en tankstation
Nadat de damwanden op het terrein van Geelen zijn geplaatst wordt de stelling verplaatst naar het terrein van de voormalige Den Schellaert. Dit zal naar verwachting medio volgende week (week 21) zijn. In week 21 tot en met circa week 23 worden de damwanden ter hoogte van Geijsterseweg nr. 2 en 4 geplaatst. Aansluitend plaatsen we betonnen L-profielen en verwijderen we de oude damwanden. 

Het nieuwe bergbezinkbassin is gereed en wordt aangesloten. Aanstaande vrijdag 17 mei wordt de kraan aangevoerd voor het slopen van het oude bergbezinkbassin ter hoogte van het voormalige tankstation. De sloop duurt circa 3 weken en zal geluid en trillingen met zich meebrengen. Zodra het bergbezinkbassin is gesloopt starten we ook aan deze zijde met het aanbrengen van de damwanden en de betonnen L-profielen. 

De werkzaamheden aan de keringen ter hoogte van voormalig terrein Den Schellaert en het tankstation lopen ongeveer tot eind juli door.