12 maart 2020

Verplaatsing Maasheg

Voor de aanleg van de hoogwatergeul voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in Blitterswijck 80 meter Maasheg verplaatst.

De oude heg stond precies in de instroomopening van de hoogwatergeul en kon daarom niet op deze plek blijven staan. De heg is nu een kwartslag gedraaid en een paar honderd meter verplaatst. De heg staat nu in de stroomrichting van het water waardoor ze geen belemmering meer vormt voor het Maaswater.

Voorbeeld voor andere projecten
Bij de realisatie van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is goed gekeken naar mogelijkheden om bestaande natuur en cultuur te beschermen. Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap is zeer te spreken over hoe Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum met de oude Maasheg is omgegaan: “Ik ben erg blij dat de heg verplaatst is en gespaard blijft in het landschap. Ik ben heel positief over deze manier van werken. Deze aanpak is een voorbeeld voor andere projecten en een perfect alternatief voor het rooien en opnieuw aanplanten van een heg.”

Ingewikkelde operatie
Het verplaatsen van de heg was een ingewikkelde operatie. “We wilden de heg voor de start van het broedseizoen verplaatsen. Door de hoogwaterpieken van de Maas en de zeer natte terreinomstandigheden waren er slechts enkele dagen tijd om deze operatie uit te voeren. Het was een race tegen het water met allerlei uitdagingen, maar we zijn erg blij dat het gelukt is.” aldus John Lucassen, technisch adviseur van Projectbureau Ooijen-Wanssum. Met het verplaatsen is een oude Maasheg bewaard gebleven. Dit is de enige Maasheg die als gevolg van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moest wijken.