18 september 2017

Vervolg voorbereidende werkzaamheden

Na een korte zomerstop worden de conditioneringswerkzaamheden weer opgestart. Dit keer zijn de wegen aan de beurt.

In september worden een drietal veldwegen gesaneerd. Het gaat om twee onverharde wegen in de weerd Ooijen en één in de weerd van Wanssum. De wegen zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk buiten gebruik. De gebruikers van de aanliggende percelen zijn hierover geïnformeerd.

In de week van 18 september worden verschillende wegen in het gebied onderzocht op hun hardheid. Mooder Maas heeft gegevens nodig over de opbouw van het asfalt ter voorbereiding op het verwijderen of aanpassen van wegen. Door het onderzoek kan hier en daar wat overlast ontstaan, maar verkeer kan de werkzaamheden altijd passeren. Houd voor actuele informatie over wegafsluitingen of omleidingen www.limburgbereikbaar.nl in de gaten of de facebookpagina van Mooder Maas.