27 september 2018

Week van ons water

Bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum denken mensen eerder aan hoogwater dan aan extreme droogte.

Toch is er bij het ontwerp van de gebiedsontwikkeling ook rekening gehouden met aanhoudende perioden van hitte en droogte, zoals afgelopen zomer het geval was. Tijdens de Week van Ons Water (17 tot en met 24 oktober) organiseert Projectbureau Ooijen-Wanssum een wandeling met uitleg over de inrichting van het gebied. 

Tijdens de tocht wordt uitgelegd waarom natuurontwikkeling en het bestrijden van droogte uitstekend hand in hand gaan. John Lucassen, die zich onder meer bezig houdt met het watersysteem van de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm, leidt geïnteresseerden op 20 oktober van 10:00 uur tot 12:00 uur langs moerassen, broekbossen en beken in de Oude Maasarm.

Deelname is gratis, aanmelden kan via info@ooijen-wanssum.nl