29 mei 2019

Werkzaamheden de Helling

Volgende week verlegt Mooder Maas de rioolleiding ter hoogte van de Helling. Hiervoor wordt het fietspad ter hoogte van de komingang afgesloten.

Werkzaamheden
De dijk ter hoogte van de Meerloseweg loopt door tot en met de Helling en sluit daar aan op de hoge gronddijk aan de oostzijde van de Helling. Om de dijk te kunnen realiseren wordt de Helling ter hoogte van de nieuwe dijk verhoogd. De komende tijd vinden hiervoor de voorbereidende werkzaamheden plaats, waaronder het verleggen van een rioolleiding ter hoogte van het fietspad op de Helling. Hiervoor is het noodzakelijk dat het fietspad aan de westzijde van de Helling, bij de oversteek ter hoogte van de komingang, wordt afgesloten. 

Om-en-omregeling
Het fietspad wordt a.s. maandag 3 juni afgesloten. Daarnaast wordt één weghelft voor het autoverkeer afgesloten. Tijdens de werkzaamheden geldt een om-en-omregeling voor het autoverkeer op de Helling. Fietsers worden over de afgesloten weghelft geleid. Dit betekent dat u mogelijk tijdens de werkzaamheden meer (wachtend) verkeer voor uw huis ziet. Op onderstaande kaart staan de verkeersmaatregelen weergegeven.

De werkzaamheden duren circa 1 week. Deze planning is indicatief en kan door diverse factoren, waaronder weersomstandigheden, verschuiven.