17 december 2019

Werkzaamheden loswal Broekhuizen

In januari start Mooder Maas met de herinrichting van de loswal. Lees hier meer over de werkzaamheden en planning.

In Broekhuizen is begin 2019 de maatwerkkering gerealiseerd. De steilranddijk vanuit weerd Ooijen is afgemaakt en momenteel is Mooder Maas bezig met de werkzaamheden aan de waterkering langs de Molenberg, Hoogstraat en Veerweg. In 2020 wordt het gebied rondom de Hoogstraat/Veerweg afgemaakt met het aanbrengen van bestrating, metselwerk en diverse inrichtingselementen. Daarnaast staat de realisatie van de coupure van de Veerweg in 2020 op de planning. Meer informatie hierover volgt later. Als de werkzaamheden zijn afgerond is de waterkering bij Broekhuizen gesloten. Begin 2020 start Mooder Maas met de herinrichting van de Loswal en omgeving.

Werkzaamheden loswal
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijn uit:

  • Voorbereidende werkzaamheden; waaronder verwijderen begroeiing en losse elementen en inrichten van het werkterrein;
  • Verwijderen van de damwand bij de passantenhaven, aanbrengen bodembescherming, het vernieuwen van de aanlegsteiger en realiseren helling voor de Solarboot;
  • Bij de loswal wordt de bestrating vervangen door natuursteen, de muur wordt doorgetrokken en er komen groene taluds voorzien van trappen; 
  • Realisatie van een nieuwe vlonder; 
  • Aanbrengen KoMex halfverharding. 

Afsluiting Veerweg
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Veerweg tussen de toegangsweg bij het veer Broekhuizen-Arcen en de Marsstraat afgesloten. Zie onderstaand kaartje. De toegangsweg naar het veer blijft bereikbaar. 

Planning werkzaamheden loswal
Naar verwachting starten de werkzaamheden in week 2 van januari 2020. We streven ernaar om begin april 2020 de werkzaamheden te hebben afgerond. Echter zijn veel werkzaamheden, en daarmee ook de planning, afhankelijk van weersomstandigheden en waterstanden op de Maas. 

Verdere informatie
Bovenstaande planning is indicatief en kan zoals genoemd door diverse factoren, zoals weersomstandigheden, verschuiven. Tijdens de uitvoering vindt u de meest actuele informatie over de planning en de werkzaamheden op de website. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Wilt u graag het ontwerp inzien? Dan bent u van harte welkom in het informatiecentrum aan de Geijsterseweg 11a in Wanssum. Het informatiecentrum is open op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het inloopspreekuur is op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. Van 23 december tot en met 5 januari zijn het kantoor en het informatiecentrum i.v.m. kerstvakantie gesloten. Mocht u nog tips, meldingen of vragen hebben bel dan de TMV-lijn: 06-5359 9489.