25 september 2017

Werkzaamheden Stroomlijn in Blitterswijck

De komende twee weken worden er in het kader van het programma Stroomlijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd in Blitterswijck. Het gaat om freeswerkzaamheden en inzaaiwerkzaamheden.

Rijkswaterstaat werkt - vanuit het programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden.

 

Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.

Stroomlijn is een afzonderlijk project van Rijkswaterstaat, maar vindt voor een deel ook in het plangebied van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum plaats.