Regeling Ontwikkelingsruimte

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum realiseert twee centimeter meer waterstandsdaling dan noodzakelijk is voor de waterveiligheid. Bedrijven kunnen deze extra ruimte inzetten als compensatie bij bouw of uitbreiding. Zo wordt het eenvoudiger om een watervergunning te krijgen.

De ontwikkelingsruimte die ontstaat als gevolg van de gebiedsontwikkeling wordt gereserveerd in een ontwikkelingsfonds dat in eerste instantie uit twee delen bestaat. Deelfonds 1 is gereserveerd voor initiatieven die in 2013 via een speciaal initiatievenloket zijn kenbaar gemaakt en is gedurende drie jaar exclusief voor deze initiatieven gereserveerd. Deelfonds 2 bestaat uit aanvullende ontwikkelingsruimte voor nieuwe initiatieven. Na 3 jaar worden de twee fondsen samengevoegd. De regeling heeft in beginsel een duur van 10 jaar.

Lees hier hoe u gebruik kunt maken van de regeling.
Lees hier de uitgebreide informatie.
Lees hier de bekendmaking van de regeling.
Lees hier de aanvulling op het convenant (onderdeel van de regeling).