documenten PIP en MER

Van 18 juni tot en met 29 juli 2015 lagen het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP) en het Milieueffectrapport (MER) van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ter inzage. Iedereen heeft in die periode de mogelijkheid gehad om de documenten in te zien en er op te reageren.

Het ontwerp-PIP, het MER en overige bijbehorende stukken zijn ook na de ter inzage legging digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar 'Een plan bekijken' en vul bij naam 'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum' in of onder ID: NL.IMRO.9931.PIPGOW-ON01.

Het dijkenplan is vanwege de grootte van de bestanden alleen via deze link digitaal te bekijken.