03 november 2017

Bijzondere archeologische vondsten!

Tijdens archeologische opgravingen in Ooijen afgelopen zomer zijn enkele unieke vondsten gedaan. Het betreft vier glazen kraaltjes die één van de oudste glasvondsten in Nederland vertegenwoordigen.

Dat maakte projectleider Peter Weterings van archeologiebureau BAAC bekend tijdens de Nationale Archeologiedagen. De stukjes glas werden aangetroffen in een graf, samen met de gecremeerde resten van de overledene in een urn. De kralen zelf vertonen ook sporen van verbranding, waardoor vermoed wordt dat zij zijn meeverbrand op de brandstapel.

Hoewel de vondst van deze kraaltjes al bijzonder is, maakt de datering het nóg specialer: het glas dateert vermoedelijk uit de late bronstijd of vroege ijzertijd (circa 800 v. Chr.) en is hiermee ruim 500 jaar ouder dan de periode waarin glas gebruikelijker werd in onze streek. Hoewel de specialistische onderzoeken nog moeten plaatsvinden, lijkt dit dan ook één van de oudste glasvondsten van Nederland. Vergelijkbare archeologische vondsten zijn er wel, maar zeer zeldzaam.