11 april 2019

Drempels Ooijenseweg

Mooder Maas brengt a.s. maandag 15 april de tijdelijke verkeersdrempels terug ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising in Broekhuizenvorst.

Mooder Maas heeft samen met de wegbeheerder geconstateerd dat de verkeerssituatie ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising in Broekhuizenvorst niet het gewenste veiligheidsniveau heeft. Om die reden is gezamenlijk gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Aanstaande maandag 15 april worden daarom de twee tijdelijke verkeersdrempels teruggeplaatst. Het terugplaatsen van de drempels duurt circa 1 dag. Tijdens de werkzaamheden geldt een om-en-omregeling voor het verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.

Mooder Maas verwacht dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt door zich aan de maximale snelheid te houden en elkaar daar op aan te spreken.