13 april 2018

Grondtransport vanuit haven Wanssum

De komende weken transporteren we grond via de weg. Lees hier waarom we dit gaan doen en hoe we dit gaan doen.

Aanleiding
Binnen de projectdoelstelling hoogwaterveiligheid Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum werken we aan de waterkering in de jachthaven van Wanssum. De waterkering krijgt onder andere nieuwe damwanden en wordt verhoogd, zodat deze aan de waterveiligheidseisen voldoet. Voor de werkzaamheden aan de waterkering (ter hoogte van Jumbo) moeten we grond aan- en afvoeren.

Waarom
Het blijkt dat de kwaliteit van de grond onvoldoende is om opnieuw toe te passen. Ook zit in de grond nog veel materiaal zoals zandzakken, geotextiel, asfalt en grind dat vermoedelijk achtergebleven is na de noodsituatie in ’95. Vanwege de kwaliteit en aangetroffen materialen, kunnen we de huidige grond niet hergebruiken. De huidige grond voeren we af en geschikte grond wordt aangevoerd.  

Hoe
Mooder Maas heeft onderzocht of we de grond via de haven kunnen aan- en afvoeren. Hieruit is gebleken dat dit niet past met het huidige gebruik van de kade door Agrifirm en onze depotruimte. Daarom transporteert Mooder Maas de grond via de weg. De aanvoerroute loopt vanuit weerd Wanssum via De Kooy, Stayerhofweg, Piet van Elsstraat, via Agrifirm het werkterrein in. Afvoer gaat in tegengestelde richting. Mooder Maas zet verkeersregelaars in en we rijden met vrachtwagens met gesloten laadbak. Daarnaast vegen we geregeld de weg. 

Hoeveel en tijdsduur
Gedurende een periode van 5 weken (week 16 tot en met 20) transporteren we ongeveer 4000 m3 grond. Dit zijn ongeveer 240 retourritten. De ritten vinden niet dagelijks plaats. In deze periode rijden we een aantal dagen per week, ongeveer 3 retourritten per uur. Geschikte grond wordt aangevoerd en ongeschikte grond in de retourrit afgevoerd. We werken op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. In de praktijk stoppen we veelal voor 17.00 uur.

Aanvulling 30 april 2018
Mooder Maas maakt gebruik van twee inritten voor het grondtransport. De eerste inrit is via het terrein van Agrifirm, de tweede inrit tussen de Jumbo en het tankstation door. De duur van het transport is verlengd tot en met week 24 is het mogelijk dat grondtransport voor de jachthaven via het industrieterrein plaatsvindt. De hoeveelheid grondtransport blijft ongewijzigd.