08 februari 2018

Hogegronddijk Blitterswijck

Momenteel wordt er tussen de Veerweg en de Ooijenseweg in Blitterswijck grond aangevoerd voor de aanleg van de hoge gronddijk. Dit is een nieuw type dijk die Mooder Maas speciaal voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ontwikkeld heeft.

Bij een hoge gronddijk wordt de standaard dijk als het ware ingepakt: het land boven en rondom de dijk wordt aangevuld met extra grond. Door de aanvulling is de dijk als zodanig niet meer herkenbaar in het landschap.

De hoge gronddijk heeft als voordeel dat deze niet als waterkering onderhouden hoeft te worden. Daardoor kunnen de gronden in gebruik blijven van bijvoorbeeld boeren in het gebied. Voor Mooder Maas heeft deze dijk als voordeel dat er veel grond kan worden verwerkt die wordt afgegraven voor de aanleg van de hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum. Omdat die grond niet uit het gebied hoeft te worden getransporteerd scheelt dat veel geld en wordt ook het milieu minder belast.De dijkring Boltweg wordt grotendeels ingevuld met dit type dijk. Het gebied tussen de Veerweg en de Ooijenseweg ligt vrij laag en is al jaren erg drassig, wat nadelig is voor de huidige agrarische bestemming. Door toepassing van de hoge gronddijk verbetert de grond en wordt voorkomen dat de dijk het perceel doorkruist.

Wat gebeurt er op dit moment?
De eerste hectares grond die in de weerd van Wanssum worden afgegraven, worden per schip vervoerd naar de op te hogen terreinen binnen de dijkring Boltweg en daar verwerkt. Dit gebeurt eerst in het westelijk deel van de dijkring; het gebied tussen de Ooijenseweg en de Veerweg. In een later stadium worden de standaard dijken aangelegd, op de plekken waar geen hoge grond wordt aangelegd.