13 september 2018

Informatiebijeenkomst Broekhuizen

Op 25 september organiseren we een informatiebijeenkomst waar het ontwerp wordt toegelicht en vooruitgekeken naar de uitvoering.

Als onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen -Wanssum worden in Broekhuizen maatregelen genomen. Op 25 september vindt een informatiebijeenkomst plaats waarbij bewoners en ondernemers van Broekhuizen worden bijgepraat over het ontwerp en de uitvoering.

Het ontwerp 
Het ontwerp en de werkzaamheden aan de Molenberg en de Veerweg zijn onderdeel van de beschermingsmaatregelen tegen de hoge waterstanden. De revitalisering van de loswal biedt kansen voor natuur en recreatie. Projectbureau Ooijen-Wanssum, gemeente Horst aan de Maas en Mooder Maas hebben de wensen uit de omgeving opgehaald en verwerkt in een ontwerp. Het ontwerp is tussentijds getoetst bij de betrokken partijen. Het ontwerp bestrijkt het gebied Molenberg tot en met de loswal.

Het nieuwe ontwerp is terug te vinden op onze site www.ooijen-wanssum.nl onder het thema ‘Uitvoering’. Daar staat bij ‘Ontwerp’ het VRIP Totaal kern Broekhuizen. Directe link: https://www.ooijen-wanssum.nl/uitvoering/het-ontwerp/

Informatiebijeenkomst
Op 25 september organiseren we een informatiebijeenkomst waar het ontwerp wordt toegelicht en vooruitgekeken naar de uitvoering. De informatiebijeenkomst vindt plaats bij het Brouwershuis aan de Veerweg 15 in Broekhuizen.

Het programma ziet er als volgt uit;

  • 19:15 ontvangst met koffie/thee
  • 19:30 opening door wethouder Bob Vorstermans
  • 19:40 toelichting ontwerp door landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze
  • 20:00 informatiemarkt ontwerp en uitvoering
  • 21:00 einde bijeenkomst