18 mei 2017

Innovatieve dijken Ooijen-Wanssum getest in Hannover

In februari en maart voerde de aannemer van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Mooder Maas samen met Waterschap Limburg een aantal proeven uit in de golfgoot en stroomgoot van de Universiteit van Hannover.

De proeven zijn gedaan omdat Mooder Maas met de uitwerking van de dijkontwerpen binnen Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum twee dijkconcepten heeft uitgedacht die afwijken van de gangbare dijk; de steilranddijk en de dijk als hoge grond. Tijdens de proeven in Hannover is grond uit het gebied getest om de geschiktheid voor deze nieuwe dijkconcepten aan te tonen.

Nieuwe dijken
De steilranddijk is bedacht om het kenmerkende landschap langs de Maas niet onnodig te verstoren. De aan te leggen dijken krijgen aan de voorkant een natuurzone met een steile rand. Achter de dijk wordt de grond aangevuld. Bij toepassing van hoge grond wordt een standaard waterkering op een robuuste en toekomstbestendige wijze ‘ingepakt’. De dijk valt daardoor minder op in het landschap.

De ontwikkelde dijkconcepten bieden een aantal maatschappelijke voordelen ten opzichte van een standaard dijkprofiel. Er kan een betere landschappelijke inpassing van de waterkeringen worden behaald, er is minder ruimtebeslag op natuur- en landbouwgrond en er wordt duurzamer gewerkt door het toepassen van gebiedseigen grond waardoor minder vervoersbewegingen nodig zijn voor de realisatie van het plan.

Proeven
Een deel van deze innovatieve dijken wordt uitgevoerd in materiaal uit de directe omgeving. De combinatie van het dijkconcept en het toepassen van lokale bodemmaterialen is uniek in Nederland. Mooder Maas heeft daarom golf- en stroomgootproeven uitgevoerd om de erosiebestendigheid van dit materiaal te testen. In de golfgoot van de Universiteit van Hannover is een stukje dijk op ware grote nagebouwd en beproefd op golven. De stroomgoot beproefde het materiaal op stroming. In totaal is zo’n 300m3 Limburgs bodemmateriaal uit Ooijen-Wanssum gehaald en naar Hannover gebracht. De resultaten van deze testen dienen om de gebiedseigen grond zo goed mogelijk toe te passen in de waterkeringen.

Bekijk hier de video over de dijkenstrategie.
Bekijk hier de video over gootproef.