17 juni 2020

Maaspark Ooijen-Wanssum

De doelen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn aan het einde van dit jaar bereikt. Het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren is beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is nieuwe ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én we hebben een prachtig natuurgebied gerealiseerd. We laten dit natuurgebied kant en klaar achter zodat bewoners en recreanten er direct gebruik van kunnen maken. Een uniek en onderscheidend gebied met een eigen identiteit en aantrekkingskracht: Maaspark Ooijen-Wanssum

Bijzondere Maasnatuur
Maaspark Ooijen-Wanssum  is een gebied dat anders is dan andere natuurgebieden. Het is met meer dan 500 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In dit gebied staat het oorspronkelijke Maasterrassenlandschap centraal en is de invloed van het water overal merkbaar. De tienduizend jaar oude rivierlopen van de Maas zijn herkenbaar en zijn nu het domein van water in vele gedaanten. Beken, moerasbossen en met grondwater gevoede laagtes maken het tot een zeer gevarieerd gebied met een uitzonderlijke ecologische rijkdom.  Eens in de zoveel  tijd stroomt er Maaswater door het gebied.  Bij hoge waterstanden stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen, zal de gehele tien kilometer lange Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen en op spectaculaire wijze meestromen met Mooder Maas.

Beleef het nieuwe natuurgebied
Het water is bij alle waterstanden en op allerlei manieren te beleven in Maaspark Ooijen-Wanssum. Wandel- en struinpaden, fietspaden en zelfs de wegen voor gemotoriseerd vervoer in het gebied kruisen op tal van manieren het water. Markante bruggen, stapstenen en vlonderpaden maken wandelen, fietsen en sporten tot een avontuurlijke belevenis. Bijzonder zijn ook de ‘voordes’; plaatsen waar fietsers, wandelaars en autoverkeer in het gebied de vele waterlopen letterlijk doorkruisen. Afhankelijk van de waterstand zijn sommige routes wel of niet toegankelijk. Dat maakt Maaspark Ooijen-Wanssum elk seizoen anders en het laat je de Maasnatuur écht beleven en voelen.