07 oktober 2020

Natuurontwikkeling in Oude Maasarm

Nu de werkzaamheden op steeds meer locaties in ons gebied afgerond zijn, monitoren we hoe de natuur zich in het nieuwe Maaspark Ooijen-Wanssum ontwikkelt.

Volgens de deskundigen gaat het erg goed met de nieuwe kwelgeulen: “Het water is helder, de bodem is zandig en we zien al veel waterplanten die zich in deze omstandigheden thuis voelen. Zo zien we de brede waterpest, kranswier, snavelzegge en holpijp. Kortom: een groot succes!” 

We zijn erg trots op deze ontwikkeling en de resultaten die we nu al behaald hebben. De natuur zal zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen.