06 februari 2018

Ontwerp-vergunning uitbreiding industriehaven Wanssum

De ontwerp-vergunning voor de uitbreiding van de industriehaven van Wanssum ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage. Hieronder vindt u de officiƫle kennisgeving, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende bijlagen.

Kennisgeving ontwerp-Watervergunning

ONTWERPBESLUIT

Aanvraag 00 RWSZ2017-00011564 OLO3108497

Aanvraag 01 Begeleidende brief watervergunning

Aanvraag 02 waterwetvergunning 21 juli 2017

Bijlage 01 kaartje met locatie

Bijlage 02 objectenstructuur

Bijlage 03 overzichtstekening dwarsprofiel

Bijlage 04 rivierkundige gevolgen

Bijlage 05 werkplan

Bijlage 06 productspecificatie havenbassin

Bijlage 07 tekeningen damwand

Bijlage 08 bodembescherming

Bijlage 09-a harde waterkering 2016

Bijlage 09-b harde waterkering 2017

Bijlage 09-c hoge grond 2016

Bijlage 09-d hoge grond 2017

Bijlage 10 natuurcompensatie

Bijlage 11 bodembeheerplan

Bijlage 12 BPRW toets

Bijlage 13 pva archeologie

Bijlage 14 activiteitenplan

Bijlage 15 overdracht waterbergend winterbed

Bijlage 16 zekerheidsstelling MooderMaas

Bijlage 17 overzichtstekening incl legger

Bijlage 18 eigendomssituatie gronden - op te vragen bij projectbureau

Bijlage 19 gebruiksituatie gronden eindsituatie

Bijlage 20 bouwplaatsinrichting

Bijlage 21 materieellijst

Bijlage 22 kadastrale kaart

Bijlage 23 verwerking opmerkingen RWS

Bijlage 24 RWS-2017-33205 verzoek aanvullende info

Bijlage 25 2014-16 RWS info bergend vermogen 20170906

Bijlage 26 WW17_1151A_TEM

Bijlage 27 2017-7242 advies WL

Bijlage 28 20150608 GOW Vraagspecificatie Eisen definitief - op te vragen bij projectbureau

Bijlage 29 2014-16 brief WL watervergunning 20170717

Bijlage 30 2014-16 brief waterschap watervergunning 20170720

Bijlage 31 2014-16 brief WL norm 2016 20161124