27 december 2017

Ontwerpvergunning Waterwet

De ontwerp-vergunning ingevolge de Waterwet ten behoeve van de de realisatie van hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum, reactivering van de Oude Maasarm en bijbehorende werken ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ligt vanaf 28 december 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Bekijk hier de volledige kennisgeving

De documenten zijn hieronder ook digitaal te raadplegen.

Ontwerpbeschikking

Bijlagen A
- Aanvraagformulier VG-F-1002
1503332-01262 Memo voorland GOW
1503332-04873 memo boltweg
brief aanvullende gegevens definitieve aanvraag
Deelgebieden_ontwerp_GOW_VO-00-1
Deelgebieden_ontwerp_GOW_VO-00-7
Memo aanvullende gegevens nieuwe uitstroompunten.docx
tekening dempen watergangen

Bijlagen B
1503332-01466
1503332-01467
1503332-01478
1503332-03213
1503332-03214
1503332-03215
1503332-03216
1503332-03217
1503332-03218
1503332-03219
1503332-03450
1503332-03451
1503332-03452
1503332-03454
1503332-03550
1503332-03551
- 1503332-03552
1503332-03553
1503332-03600
1503332-03650
1503332-03651
1503332-03652
1503332-03653
1503332-06326
1503332-06327 (Oplegnotitie aanvullende informatie Waterwet)

Bijlage C: Toetsing BPRW


Bijlage 1 Toelichting aanvraag watervergunning geulen 1503332-04399

Bijlage 2 Topografische ligging plangebied

Bijlage 3 tekeningen OMA 1503332-00579

Bijlage 3 tekeningen Ooijen 1503332-00580

Bijlage 3 tekeningen wanssum 1503332-00581

Bijlage 4 objectentekening1503332-03964-2

Bijlage 5 eindbeeld VRIP Concept Groen-Blauw structuur - Plankaart -1503332-02450

Bijlage 5 Toelichting VRIP Concept Groen-Blauw structuur - Boekje - 1503332-02450

Bijlage 6 Stripboek - 1503332-01071

Bijlage 7 grondwerkplan inclusief bijlagen 1503332-03894

Bijlage 8 Toelichting PIP

Bijlage 9 hoofddocument MER aanvulling

Bijlage 9 hoofddocument MER

Bijlage 10 Waterhuishoudkundig plan 1503332-03953

Bijlage 11 memo geohydrologie 1503332-03988

Bijlage 11 MER Deelrapport grondwater en landbouw

Bijlage 12 MER Deelrapport natuur en oppervlaktewater

Bijlage 13 BPRW toetsing 1503332-03966

Bijlage 13 Deelgebieden_ontwerp_GOW-00-1

Bijlage 13 Deelgebieden_ontwerp_GOW-00-7

Bijlage 14 Kaderrichtlijn Water - KRW-toets

Bijlage 15 bodemhoogte_kades REF

Bijlage 15 bodemhoogte_kades V04

Bijlage 15 bodemveranderingen_VO4

Bijlage 15 rivierkundige toetsing 1503332-03943

Bijlage 15 ruwheid_REF

Bijlage 15 ruwheid_VO4

Bijlage 15 stroomsnelheid_VO4

Bijlage 15 waterdiepte_vaargeul

Bijlage 16 Bijlagen C1-17 bij Bestrijdingsplan Maas hoogwater 2015-2016 v2 - A071 20150915

Bijlage 16 Definitief Bestrijdingsplan Maas hoogwater 2015-2016 - A071 2015-09-15

Bijlage 16 draaiboek hoogwater 1503332-00720

Bijlage 17 Natuurtoets

Bijlage 18 Uittreksel KvK Mooder Maas.pdf

Bijlage 19 machtiging watervergunning.pdf