18 december 2018

Ontwikkelingsruimte bergend winterbed beschikbaar

Sinds 22 februari 2018 kunnen bedrijven in het stroomvoerend winterbed al gebruik maken van de regeling ontwikkelingsruimte. Omdat er sinds kort ook wordt gegraven in het bergend deel van het winterbed van de Maas, wordt bedrijfsuitbreiding in dat deel van de rivierbedding nu ook eenvoudiger. Per 1 januari 2019 wordt namelijk de regeling ook voor initiatieven in het bergend winterbed opengesteld.

Ruimte voor de rivier én ruimte voor economie
In het kader van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum worden de komende jaren diverse rivierverruimende maatregelen uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de aanleg van twee hoogwatergeulen. Hierdoor ontstaat aanzienlijk meer ruimte voor de Maas. Bedrijven kunnen deze extra ruimte gebruiken als compensatie voor economische initiatieven. Daarmee wordt het voor bedrijven eenvoudiger om een watervergunning te krijgen voor het bouwen of uitbreiden van hun bedrijf.

De ontwikkelingsruimte die ontstaat als gevolg van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt gereserveerd in een ontwikkelingsfonds dat in eerste instantie uit twee delen bestaat. Deelfonds 1 is gereserveerd voor initiatieven die in 2013 via een speciaal initiatievenloket zijn kenbaar gemaakt en is gedurende drie jaar exclusief voor deze initiatieven gereserveerd. Deelfonds 2 bestaat uit aanvullende ontwikkelingsruimte voor nieuwe initiatieven. Na 3 jaar worden de twee fondsen samengevoegd. De regeling heeft in beginsel een duur van 10 jaar.

Voor meer informatie over de regeling kunt u hier terecht.