01 juni 2018

Pad Peddepoel vanaf 8 juni dicht

De nieuwe rondweg doorsnijdt in de toekomst het pad Peddepoel. Vanaf 8 juni is Mooder Maas zover in de realisatie van de rondweg, dat het tracé van de rondweg ter hoogte van Peddepoel uitgegraven wordt.

Vanaf vrijdag 8 juni kan het pad Peddepoel niet meer gebruikt worden. De aanwezige wandelroutes worden (tijdelijk) omgeleid via de nieuwe parallelweg en later via de fietsbrug.

De parallelweg en Nieuwlandsestraat blijven beschikbaar als routes voor fietsers en voetgangers tussen Geijsteren en Wanssum. Half juli is de nieuwe fietsbrug gereed, pas daarna wordt de Nieuwlandsestraat afgesloten.

Door de nieuwe provinciale rondweg wordt het industrieterrein ook aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern. Zeker gezien de toekomstige uitbreiding van de haven is dit een noodzakelijke ontwikkeling.