09 oktober 2019

Plantensoorten handje geholpen

Met de verspreiding van maaisel met zaden stimuleren we de ontwikkeling van flora en fauna in het projectgebied.

Handje helpen
Binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum willen we graag dat de natuur zo spontaan mogelijk tot ontwikkeling komt. Planten en dieren moeten zelf het nieuwe natuurgebied gaan ontdekken en zich daar gaan vestigen. Toch helpen we de natuur nu een handje door op een aantal plekken waar het graafwerk klaar is maaisel uit te strooien waar allerlei zaden in zitten. Zowel op plekken in de hoogwatergeul Wanssum, bij de instroom van de oude Maasarm als verderop in de oude Maasarm doen we dit.

Voedsel voor de das
Dankzij de verspreiding van het maaisel komt de vegetatieontwikkeling en in het kielzog daarvan ook het bodemleven, sneller op gang en is het gebied weer sneller een geschikt foerageergebied voor onder andere de das. In het gebied is een grote dassenpopulatie aanwezig waarmee we bij de uitvoering rekening houden. De populatie wordt nauwkeurig gemonitord en er worden diverse maatregelen getroffen om de impact op de das zo beperkt mogelijk te houden. Met deze maatregelen voldoen we aan de voorwaarden die in de ontheffing zijn opgenomen.

Interessante plantensoorten
Het verspreiden van het maaisel is een aanvullende maatregel waarmee we meteen 2 vliegen in één klap slaan. Het maaisel is namelijk van een ander natuurgebied afkomstig en bevat naast allerlei grassen ook zaden van interessante plantensoorten zoals grote ratelaar, kale jonker en blauwe knoop. Dat andere natuurgebied is het Heuloërbroek van het Limburgs Landschap dat aan de andere kant van de Maas is gelegen (bij Aijen). Dit vochtige natuurterrein is erg soortenrijk qua planten en is een geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld de moerassprinkhaan. Deze plantensoorten verspreiden zich meestal langzaam en worden nu een handje geholpen.