10 juli 2017

Samenvatting voorgestelde aanpassingen PIP

Omdat het herzieningenplan een omvangrijk document is, hebben Mooder Maas en Projectbureau Ooijen-Wanssum een publieksvriendelijke samenvatting gemaakt.

Klik hier voor een overzicht van de veertien voorgestelde aanpassingen.

Let op, het betreft hier slechts vereenvoudigde samenvattingen. Wilt u uitgebreide informatie over de PIP-herziening, klik dan hier.