11 december 2018

Update centrum Wanssum

Eind september hebben we de werkzaamheden en planning voor centrum Wanssum op een rij gezet. Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en zijn de ontwikkelingen goed te zien.

De landhoofden en de pijler van de nieuwe brug krijgen steeds meer vorm, de kabels en leidingen zijn door de kabels en leiding eigenaren verlegd en de werkzaamheden aan de dijk ter hoogte van de Meerloseweg zijn vergevorderd. Tijd voor een vooruitblik:

Planning januari/februari 2019

  • Aanpassen dijk ter hoogte van de Sportlaan: afhankelijk van hoogwater kunnen de werkzaamheden verschuiven naar april 2019.
  • Sloop den Schellaert
  • Opbouw steigerconstructie/brugdekondersteuning

Globale planning t/m 2020:

  • Eerste kwartaal 2019: diverse werkzaamheden voor de aansluitingen van de N270 op de brug en brugpleinen. De werkzaamheden vinden direct langs de weg plaats. Mogelijk worden er verkeersmaatregelen genomen. Verdere informatie volgt.
  • Derde kwartaal 2019: brug gereed
  • Vierde kwartaal 2019: nieuwe brug in gebruik met tijdelijke verkeerssituatie
  • 2020: inrichting brugpleinen
  • Diverse werkzaamheden

Bovenstaande planning is indicatief en kan door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden en bodemgesteldheid, worden beïnvloed.