16 juli 2020

Update planning Maasweg

In verband met werkzaamheden is de Maasweg afgesloten. De afsluiting duurt tot en met vrijdag 24 juli.

Momenteel realiseert Mooder Maas de nieuwe dijkovergang bij de Maasweg ter hoogte van de Kasteellaan en wordt de nooddijk tussen de Kasteellaan en het voormalige schuttersterrein verwijderd. Vanwege de kabels en leidingen en het aantreffen van bodemvreemd materiaal zijn we langer bezig met de werkzaamheden. Vrijdag 24 juli gaat de Maasweg weer open, daarna vinden er nog enkele werkzaamheden plaats waaronder het afwerken van de bermen.

Omleiding

  • Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Blitterswijckseweg, Oude Heerweg en de Jan Franssenstraat.
  • Fietsverkeer van de knooppuntroute nr. 59 naar nr. 61 wordt in beide richtingen omgeleid via dezelfde route.