22 augustus 2017

Veel informatie uitgewisseld tijdens inloopavonden

Mooder Maas organiseerde in de afgelopen weken een tweetal inloopbijeenkomsten als onderdeel van de inspraakprocedure van de PIP-herziening.


Tijdens de bijeenkomsten konden geïnteresseerden nadere informatie over het ontwerp-inpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017’, de ontwerp-intrekkingskaarten en overige bijbehorende stukken krijgen. Detailtekeningen waren in te zien en de landschapsarchitect, geluid- en natuurspecialisten en overige vertegenwoordigers van Mooder Maas, Projectbureau Ooijen-Wanssum, Provincie Limburg en de gemeenten Venray en Horst aan de Maas waren aanwezig om antwoord te geven op vragen. Het accent lag daarbij op specifieke ontwerpzaken en de uitvoeringstermijn. De gevraagde informatie is in een goede sfeer uitgewisseld. In totaal zijn er ongeveer 30 mensen op beide avonden geweest.

De herziening (ontwerp-PIP) ligt tot en met woensdag 23 augustus ter inzage. Na de zienswijzeprocedure wordt het inpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017’ alsmede het besluit tot intrekking ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de besluitvorming betrokken.