06 november 2019

Werkzaamheden Broekhuizen

Begin november is Mooder Maas gestart met de waterkering bij de Molenberg, Hoogstraat en de Veerweg.

In Broekhuizen is begin 2019 de maatwerkkering gerealiseerd. De steilranddijk vanuit weerd Ooijen wordt momenteel afgemaakt en sluit aan op de Molenberg. Begin november is Mooder Maas gestart met de missende link tussen de steilranddijk en het maatwerk: de waterkering langs de Molenberg, Hoogstraat en Veerweg. Daarmee sluit de waterkering bij Broekhuizen en zijn de inwoners veilig voor het hoge water.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten met de voorbereiding, waaronder verwijderen begroeiing, aanvoer van grond en het inrichten van het werkterrein. De waterkering langs de Molenberg, Hoogstraat en Veerweg bestaat uit een stalen damwand die (deels) afgewerkt wordt met metselwerk. De damwanden worden met een trilmachine aangebracht. Panden in de directe omgeving worden gemonitord met trillingsmeters. Tijdens de werkzaamheden zijn de stoep en parkeerhaven Hoogstraat (zijde Molenbeekdal) dicht, voetgangers steken over.

Daarnaast wordt de openbare ruimte tussen Molenberg, Hoogstraat en Veerweg opnieuw ingericht. Op hoofdlijn bestaan de werkzaamheden voor de herinrichting uit grondwerk, herstraten van de huidige stoep en aanbrengen van een halfverhard wandelpad.

Afsluiting Hoogstraat/Veerweg en omleidingsroutes
Voor het plaatsen van de damwanden langs de Hoogstraat staat de machine op de weg. Daarom wordt de (noordelijke) aansluiting van de Veerweg op de Hoogstraat afgesloten voor alle verkeer en de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer.

Omleidingsroutes:

  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer van de Hoogstraat wordt omgeleid via de A73.
  • Lokaal verkeer kan gebruik maken van de Genenberg, Heideweg en Swolgenseweg.
  • Buslijn 88 wordt in samenspraak met Arriva omgeleid.
  • Voor fieters- en voetgangers wordt een passage langs het werkterrein op de Hoogstraat ingericht.  
  • De Veerweg en het veer zijn vanuit het zuiden (hoogstraat/Lottumseweg) bereikbaar.

Bekijk hier de kaart met omleidingsroutes.

Planning op hoofdlijn:

  • Eind week 45 en 46 (begin november): voorbereiding van de werkzaamheden.
  • Week 47 en 48 (tweede helft november): damwanden langs de Molenberg.
  • Week 49 t/m 51 (december): damwanden langs de Hoogstraat.
  • Week 49 t/m week 51: afsluiting Hoogstraat en (noordelijke) aansluiting Veerweg op de Hoogstraat.
  • Voorjaar 2020: afbouw werkzaamheden, zoals metselwerk en terugbrengen voetpad.

Bovenstaande planning is indicatief en kan door diverse factoren, zoals weersomstandigheden, verschuiven.

Loswal
De uitvoering van de herinrichting van de loswal staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Meer informatie over de uitvoering van de loswal volgt.