Vastgesteld PIP

Van 26 mei tot en met 7 juli 2016 hebben de volgende documenten ter inzage gelegen in het Gouvernement, de gemeentehuizen van Venray en Horst aan de Maas en bij het projectbureau:

1. gewijzigde vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
2. besluit hogere waarden industrielawaai
3. besluit hogere waarden wegverkeerslawaai
4. coördinatiebesluit en anterieure overeenkomsten

Na 7 juli is het niet meer mogelijk om hiertegen in beroep te gaan. Hieronder vindt u de links naar de betreffende bekendmakingen, documenten en bijlagen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het projectbureau.

ad 1. Gewijzigde vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
- bekendmaking
- besluit
- Provinciaal Inpassingsplan + bijlagen

ad 2. Besluit hogere waarden industrielawaai
- bekendmaking
- besluit
- bijlage 1
- bijlage 2
- bijlage 3

ad 3. Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai
bekendmaking
- besluit
- bijlage 1
- bijlage 2

ad 4. Coördinatiebesluit en anterieure overeenkomsten
- bekendmaking
- coördinatiebesluit
- zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst haven
- zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Roekenbosch