28 november 2018

Bomenkap centrum Wanssum

Ten behoeve van het verbreden van de doorstroomopening van de Molenbeek, de aanleg van de nieuwe brug en de brugpleinen wordt een aantal bomen gekapt in het centrum van Wanssum.

De volgende bomen worden gekapt:

  • Twee bomen tegenover cafetaria De Klein;
  • één boom aan de Meerloseweg;
  • drie bomen ter hoogte van de nieuwe brug;
  • drie bomen ter hoogte van de oprit parkeerplaats Sportlaan/Sportpark;
  • vier bomen in de middenberm ter hoogte van de parkeerplaats Sportpark.
  • de bomen rondom Den Schellaert (met uitzondering van de twee bomen ter hoogte van de oprit van de huidige parkeerplaats).

Op onderstaande kaartjes ziet u welke bomen worden gekapt. 

Planning
De kapwerkzaamheden vinden naar verwachting in de week van 3 december (week 49) plaats. De kap van de boom aan de Meerloseweg vindt hoogstwaarschijnlijk later plaats in verband met de huidige werkzaamheden aan de Meerloseweg. 

Bovenstaande  planning is indicatief en kan door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden, worden beïnvloed.