08 februari 2018

Bomenkap rondom Boltweg, Blitterswijck

In de week na carnaval start Mooder Maas met het kappen van bomen rondom de Boltweg nabij Blitterswijck.

Voor de aanleg van Dijkring Boltweg is het noodzakelijk dat een aantal bomen gaan wijken. Deze bomen worden nu al gekapt, voor de start van het broedseizoen, zodat wij komend jaar mogelijk kunnen starten met de aanleg van de zuidoostzijde van de dijkring. Er wordt een strook vrijgemaakt in de bossen ten zuidoosten van de Walkro en langs Ooijenseweg 32. Ook langs de Boltweg wordt een strook bos verwijderd tussen Boltweg 2 en Boltweg 10. Na aanleg van de dijken wordt een groot deel van de dijken herplant met bos.

* Op foto de locatie waar de dijk de Ooijenseweg kruist net voorbij nr. 32 komend vanaf Blitterswijck.