07 maart 2018

Brug Ooijen boven de grond!

Brug Ooijen toont zich boven de grond. In de afgelopen weken zijn de betonpalen geslagen en is de bekisting aangebracht en volgestort voor de fundering van de brug.

Sinds twee weken zijn de eerste pijlers boven de grond zichtbaar. De twee vierkante pijlers op de kop van de brug markeren de locatie van het landhoofd van de brug. Sinds maandag 5 maart is gestart met de opbouw van de dekbekisting. De totale opbouw van het dekkist duurt 2,5 week. Deze kist wordt steeds tussen een aantal pijlers geplaatst, volgestort met beton en wanneer het beton voldoende gehard is wordt de kist opgeschoven naar een nieuw stuk.

Op bovenstaande afbeeldingen is de bekisting weergegeven welke steeds per twee pijlers wordt verschoven.


Dekbekisting ter plaatse.


Dekbekisting rondom pijler.


De betonpalen met daaromheen fundering gestort.


Bekisting voor storten fundering met daarop eerste aanzet voor pijler.


Bekisting voor storten van pijler.