27 november 2018

Den Schellaert

Als de voorbereidende werkzaamheden volgens planning verlopen wordt Den Schellaert eind dit jaar gesloopt.

Een onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het reactiveren van de Oude Maasarm. Eén van de belangrijkste knelpunten in de doorstroming ligt in het centrum van Wanssum; het dal van de Groote Molenbeek waarin de Oude Maasarm uitmondt is zo’n 200 meter breed en de doorstroomopening onder de Brugstraat is ongeveer 15 meter breed. Bij hoogwater geeft dat grote problemen. Daarom wordt de doorstroomopening verbreed tot ongeveer 80 meter. Om deze verbreding mogelijk te maken wordt Den Schellaert gesloopt.

Werkzaamheden en planning
Begin december start Mooder Maas met de asbestsanering, opruimwerkzaamheden en het kappen van de bomen ter hoogte van het pand. Het streven is om Den Schellaert eind dit jaar te slopen. Afhankelijk van de planning kan de sloop verschuiven naar januari 2019. Voor de start van de werkzaamheden vindt er afstemming plaats met de Belangengroep Archeologie en Heemkunde.  

Bovenstaande planning is indicatief en kan door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden, worden beïnvloed. Tijdens de uitvoering vindt u de meest actuele informatie over de planning en werkzaamheden op www.ooijen-wanssum.nl.