04 juli 2018

Eerste steilranddijk gerealiseerd

Ter hoogte van het Kamillepad in Wanssum is de eerste steilranddijk gerealiseerd. Eén van de voordelen van de steilranddijk is dat de mogelijkheid voor agrarisch gebruik zoveel mogelijk behouden blijft. Op onderstaande foto’s is te zien dat er al volop mais groeit op de ‘ingepakte’ dijk.

Wat is een steilranddijk?
Mooder Maas heeft een dijkenstrategie ontwikkeld die het onbedijkte terrassenlandschap eer aan doet. De steilranddijk is onderdeel van de dijkenstrategie. De steilranddijk heeft aan de voorkant een natuurbuffer, waar natuurlijke erosieprocessen mogen plaatsvinden, met een steile rand. Daarachter bevindt zich een sterke erosiebuffer. Achter de dijk wordt de grond aangevuld. Bij toepassing van hoge grond wordt een standaard dijk op een robuuste en toekomstbestendige wijze ‘ingepakt’. De dijk valt daardoor minder op in het landschap. De grond die wordt toegepast bij het opbouwen van de dijk wordt ontgraven uit de weerden van Wanssum en Ooijen en is daarmee gebiedseigen grond. De ontwikkelde dijkconcepten bieden een aantal maatschappelijke voordelen ten opzichte van een standaard dijkprofiel. Er kan een betere landschappelijke inpassing van de waterkeringen worden behaald, er is minder ruimtebeslag op natuur- en landbouwgrond en er wordt duurzamer gewerkt door het toepassen van gebiedseigen grond waardoor minder vervoersbewegingen nodig zijn voor de realisatie van de dijken.

 

Op onderstaande afbeeldingen is goed te zien hoe de dijk is opgebouwd en ‘ingepakt’.