21 november 2018

Japanse Duizendknoop

In oktober en november is Mooder Maas druk bezig geweest met het saneren (verwijderen) van de Japanse duizendknoop op diverse plaatsen in Wanssum, Broekhuizenvorst en Broekhuizen.

In dit artikel leggen we u uit wat de Japanse duizendknoop is, waarom het zo belangrijk is dat hij gesaneerd wordt en hoe dit wordt gedaan.

Wat is de Japanse Duizendknoop?
De Japanse duizendknoop is voor veel gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland een groot probleem. Hij wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. De plant vermenigvuldigt zich binnen no-time, heeft wortels die dwars door dijken en asfalt kunnen groeien en is moeilijk uit te roeien. Zodra de plant eenmaal geworteld is, is hij zeer moeilijk weg te krijgen.

Waarom is bestrijding nodig?
De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan oevers, taluds, dijken, funderingen van gebouwen, leidingen en infrastructuur. De wortels zijn zo sterk dat ze door beton en asfalt kunnen groeien. Daarnaast kan de plant ook ecologische schade aanrichten; door de sterke groeikracht worden veel (inheemse) planten verstoten. Het is dus belangrijk dat deze exoot in zijn geheel wordt gesaneerd.

Hoe wordt de Japanse Duizendknoop gesaneerd?
Op de verschillende locaties wordt de plant zorgvuldig afgegraven en afgevoerd naar Jansen Recycling B.V. Hier wordt middels een innovatieve methode de grond helemaal vrijgemaakt van de plant. In de Thermische reinigingsinstallatie in Son is de grond gezuiverd door middel van verhitting. Op die manier wordt de kiem volledig vernietigd. Er gaan verschillende stappen aan vooraf in het proces. Jansen Recycling B.V. heeft de sanering in beeld gebracht. Bekijk hieronder de video.