10 mei 2018

Keuze ligging en maatregelen ongelijkvloerse kruising

Lees hier meer over waarom we hebben gekozen voor de huidige ligging van de ongelijkvloerse kruising, en welke maatregelen we treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Aanleiding huidige locatie ongelijkvloerse kruising Ooijenseweg
De belangrijkste reden waarom Mooder Maas voor de huidige locatie van de ongelijkvloerse kruising heeft gekozen is zodat deze, in zowel de bestaande als de toekomstige situatie, de weg kan kruisen. Daarnaast spelen de volgende aspecten een rol in de keuze voor het ontwerp en de ligging: 

  • Bomenrij maakt onderdeel uit van vleermuisroute; 
  • bestaande waterkering;
  • werkzaamheden brug Ooijen.

Al deze aspecten bij elkaar zorgen ervoor dat de huidige locatie van de ongelijkvloerse kruising de meest geschikte locatie is.

Visualisatie toekomstige situatie (eind 2018)
In het najaar is brug Ooijen gereed. De nieuwe weg wordt dan aangesloten op brug Ooijen. Het deel van de Ooijenseweg, tussen de kruising Broekstraat/Ooijenseweg en Kasteel Ooijen, is dan niet meer in gebruik. De nieuwe aansluiting komt in een vrijwel rechte lijn onder de nieuwe ongelijkvloerse kruising te liggen, waardoor de zichtlijnen ten opzichte van de huidige situatie verbeterd worden. Zie onderstaande afbeeldingen voor een impressie van de huidige en de toekomstige situatie. 

Huidige situatie: de blauwe pijl geeft de toekomstige richting aan van de Ooijenseweg

Huidige situatie: de blauw/paarse lijn geeft de toekomstige richting aan van de Ooijenseweg

Maatregelen verbeteren veiligheid
De landhoofden van de brug beperken in de huidige situatie het zicht in de bocht. In de voorbereidingsfase heeft Mooder Maas contact gehad met de wegbeheerder om de verkeersmaatregelen te bespreken. Eén van de maatregelen is het omlaag brengen van de snelheid naar 30 km/uur. In de praktijk blijkt dat een groot aantal weggebruikers zich niet houdt aan deze maximumsnelheid. In de loop van volgende week (week 20) worden er drempels aan beide kanten van de ongelijkvloerse kruising geplaatst, zodat het verkeer wordt afgeremd. Daarnaast worden er spiegels geplaatst om de zichtlijnen te verbeteren.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Betrokken ondernemers en bewoners laten dit zien door hun feedback te geven en Mooder Maas neemt maatregelen om de situatie te verbeteren. De betrokkenheid en feedback uit de omgeving wordt door Mooder Maas gewaardeerd en draagt bij aan de verbetering van de veiligheid tijdens de uitvoering. Mooder Maas verwacht dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt door zich aan de maximale snelheid te houden en elkaar daar op aan te spreken.