20 december 2018

Werken aan de veerstoep in Broekhuizen

In 2019 gaat Mooder Maas door met haar werkzaamheden in Broekhuizen. Mooder Maas werkt vanaf januari verder aan de veerstoep, waterkeringen en maatwerk.

Veerstoep - omleiding
In de Veerstoep moet een coupure geplaatst worden en tussen de Veerstoep en het Maashotel een waterkering. Voor de werkzaamheden sluit Mooder Maas de Veerstoep af van maandag 7 januari tot ca. 1 februari 2019. Het veer is bereikbaar via de Marsstraat en het pad richting/over loswal (zie onderstaande kaart voor de route). Het huidige pad wordt voorzien van passeerstroken en verlichting. De omleidingsroute is niet geschikt voor vrachtverkeer.

Waterkering Veerstoep en Veerweg
Een deel van de waterkeringen bestaan uit stalen damwandplanken. Deze damwandplanken worden toegepast tussen de Veerstoep en Maashotel en langs de Veerweg en Hoogstraat. Tussen 7 en ca. 25 januari 2019 brengen we de damwanden aan langs de Veerstoep en de Veerweg (tegenover nr. 2 richting Hoogstraat tot de bocht). De damwanden langs de rest van de Veerweg en Hoogstraat staan later in 2019 op de planning.

De damwanden worden met een trilmachine de grond in getrild. Het intrillen van de damwanden is hoor- en voelbaar. Om trillingen en geluid zo veel mogelijk te beperken worden een aantal maatregelen genomen, zoals het voorboren van de grond en het gebruik van kunststof geleiding bij het intrillen. De panden direct om de werkzaamheden worden gemonitoord met een trillingsmeter. Wanneer de trillingen over vastgestelde waarden heen gaat, krijgt Mooder Maas een alarm. Mooder Maas kan dan aanvullende maatregelen nemen.

Maatwerk activiteiten
De werkzaamheden voor de maatwerk keringen langs de Veerweg zijn in volle gang en duren tot ca. eind maart 2019. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaatsen en storten van betonnen keringen, plaatsen van glaswanden en metselwerk. In de komende maanden wordt materiaal aan- en afgevoerd via de Veerweg.

Bovenstaande planning is indicatief en kan door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden, worden beïnvloed.