Duurzaamheid

De moederbedrijven van Mooder Maas, Dura Vermeer en Ploegam, zijn beiden gecertificeerd op trede 5 van de CO2-prestatieladder. De principes die de kern van de CO2-prestatieladder vormen zijn inzicht, reductie, transparantie en participatie. De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven stimuleert hun CO2-uitstoot te reduceren. 

Mooder Maas past de principes van de CO2-prestatieladder toe in de praktijk en rapporteert de resultaten intern, aan de moederbedrijven, de opdrachtgever en andere stakeholders.

Bij de werkzaamheden die Mooder Maas uitvoert, probeert het zo veel mogelijk rekening te houden met de impact op de kwaliteit van de leefomgeving. We werken met elkaar aan de realisatie van een mooi project met een mooi resultaat, maar we zijn ons er van bewust dat de machines, voertuigen en het materiaal dat wij gebruiken een negatief effect op duurzaamheid en CO2 uitstoot hebben. We proberen dit effect zo veel mogelijk te beperken en wij laten duurzaamheid mee wegen in de keuzes voor bijvoorbeeld brandstof en stroomgebruik.

Mooder Maas heeft een  Plan van Aanpak opgesteld om het huidige CO2 verbruik in kaart te brengen, maatregelen te inventariseren die een CO2 reductie tot stand kunnen brengen en een inzicht te geven in de te verwachten effecten daarvan. Tot en met het einde van de uitvoeringswerkzaamheden monitort Mooder Maas nauwkeurig wat de werkelijke prestaties zijn en stuurt zo nodig bij.

Momenteel besteedt Mooder Maas aandacht aan de volgende zaken:

  • Gebruik van groene stroom voor kantoorpand Geijsterseweg 11a;
  • Maatregelen om het energiegebruik in het kantoorpand Geijsterseweg 11a terug te dringen;
  • Laadpalen voor elektrische auto's op het parkeerterrein aan de Geijsterseweg 11a;
  • Onderzoek naar haalbaarheid van elektrische auto voor projectteam en bij rondleiding van bezoekers;
  • Training van personeel om het stationair draaien van motoren terug te dringen;
  • Onderzoek naar CO2 reductie-effecten van dijkenstrategie Mooder Maas, waarbij veel aandacht is voor hergebruik van materiaal;
  • Maatregel voor hergebruik van koffiebekers op kantoren.

Via deze website blijft Mooder Maas iedereen informeren als het gaat om duurzaamheidsmaatregelen of CO2 reductie.

Dura Vermeer-Ploegam
Moederbedrijven Dura Vermeer en Ploegam besteden beiden aandacht aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en CO2-reductie. Zij communiceren daarover via hun website naar buiten, maar maken ook hun eigen medewerkers bewust van wat zij kunnen doen om hun uitstoot te verminderen. Dit geldt dus ook voor de medewerkers van Dura Vermeer en Ploegam die bij Mooder Maas werken. Onderstaand een overzicht van berichten:
- Tussenstand duurzame bedrijfsvoering Ploegam
- Ambities duurzaam ondernemen
Afval is (g)een probleem
- Duurzaam recyclen van puin
- Samen verantwoordelijk voor schone lucht
- Duurzame rijplaten voor Ooijen-Wanssum