Duurzaamheid

Bij de werkzaamheden die wij (Mooder Maas) uitvoeren, proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de impact op de kwaliteit van de leefomgeving. We werken met elkaar aan de realisatie van een mooi project met een mooi resultaat, maar we zijn ons er van bewust dat de machines, voertuigen en het materiaal dat wij gebruiken een negatief effect op duurzaamheid en CO2-uitstoot hebben. We proberen dit effect zo veel mogelijk te beperken en we laten duurzaamheid meewegen in de keuzes voor bijvoorbeeld brandstof en stroomgebruik. 

Innovatieve duurzame technieken
Mooder Maas heeft een aantal innovatieve technieken bedacht, waarmee we een groot deel van de CO2-uitstoot kunnen beperken. Door het toepassen van de dijkenstrategie, inzet van megarijplaten, inzet van een kantelframe, duurzame betonmengsels en groene stroom wordt er in totaal 22.000 ton CO2-uitstoot gereduceerd. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van +/- 2750 gezinnen. Ander voorbeeld: om 22.000 ton CO2 te compenseren zijn 1.1 miljoen bomen nodig die een jaar lang CO2 moeten afbreken. 

Duurzaamheidsactiviteiten
Naast het reduceren van CO2-uitstoot vinden wij het belangrijk om ook op andere manieren aandacht te besteden aan een duurzamere omgeving. We hebben daarom een aantal activiteiten bedacht, met name op het gebied van natuur. Hier willen we graag de omgeving bij betrekken. De activiteiten hebben we opgenomen in de duurzaamheidskalender van Mooder Maas. Eind 2018 hebben we de actie 'Tegels eruit, snippers erin' georganiseerd. In 2019 staan de volgende activiteiten gepland: Boomfeestdag, bouwen van imkerkasten, bouwen van Bijenhotels en het bouwen van vogelhuisjes.